Album

  • Plan Rzeszowa

    Recto kartonu: sucha pieczęć „I. KRIEGER w KRAKOWIE”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ PD 000022”. Verso kartonu: pieczęć „Muzeum Uniw. Sztuki i Archeologii w Krakowie [nr inw. atrame ...
  • Stuła z kościoła św. Mikołaja w Krakowie, fragment

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015742”. ...
  • Kaplica Wniebowzięcia NMP (Zygmuntowska), okno w tamburze

    Recto odbitki: retusz. Recto kartonu: pieczęć „ST. BIZAŃSKI FOTOGRAF w KRAKOWIE”; adnotacja atramentem „Kraków / Kaplica Zygmuntowska”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011919”. V ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading