Album

  • Widok od północy

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001117 . Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001118”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU J ...
  • Wieża mieszkalna

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Wojciechów / wieża mieszkalna / pocz. XVI w.”, [sygn.] „IHSUJ P 010595”. ...
  • Wnętrze, arkady międzynawowe

    Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007659”, „Rozmbark”. Verso kartonu: adnotacja flamastrem [przekreślona] „Rosenberg”; adnotacje ołówkiem: [przekreślona] „Rozmbar ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading