Album

  • Lamus dworski

    Recto odbitki: atramentem linie kadrowania; retusz. Verso odbitki: pieczęć „fot. Ewa Kozłowska”; adnotacje ołówkiem: „Głogoczów”, „Sz.”, „[zaznaczenie] usunąć / druty i słup / ...
  • Wnętrze

    Reprodukcja fotografii Józefa Piusa Dziekońskiego wykonana przez Stanisława Rakowskiego w 1916 roku. Recto odbitki: z negatywu adnotacje: „SEROCK. 16.V.1914. J. DZIEKOŃSKI.”, „[...]DJĘCIE / ...
  • Nagrobek Adama Hieronima Sieniawskiego

Wszystkie zdjęcia
X
Loading