Album

  • Wnętrze, widok w stronę prezbiterium

    Recto odbitki: adnotacja atramentem „Br. Butkowscy / Wilno”. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Br. Butkowscy, Wilno”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ PD 000047”. Verso kartonu: adno ...
  • Widok wnętrza w kierunku prezbiterium

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013886. Recto odbitki: adnotacja z negatywu [ucięta]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013886”. Verso tektury: naklejona etykie ...
  • Płyta nagrobna Piotra Kmity starszego, fragment

    Recto odbitki: sucha pieczęć „STAATLICHE / BILDSTELLE / BERLIN”. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacje ołówkiem: „Katedra pd. nawa boczna 144. Kmita ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading