Album

  • Ołtarz św. Antoniego

    Na jednej tekturze z sygn. IHSUJ P 016442, IHSUJ P 016443. Recto tektury: adnotacje długopisem: „e 5”, „7”, „5”; adnotacja ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 016441”, „IHSUJ P 016442”, ...
  • Kałkan

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6018”; adnotac ...
  • Krużganki, portal

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Portal w zach. / ramieniu krużganka”, [sygn.] „IHSUJ P 014522”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading