Album

  • Tableau z rytowaną panoramą miasta otoczoną fotografiami budowli

    Na kartonie: odciśnięty firmowy stempel "M. Greim Photographie a Kamenetz Pod:"; adnotacje piórem: "Stary Most"; "Kamieniec Podolski"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). Na kartonie verso: p ...
  • Widok od południowego zachodu

    Na kartonie adnotacje piórem: "KOSĆ. DOMINIKANÓW"; "Lwów"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7896 (piórem); adnotacj ...
  • Sala Żółta

    Reprodukcja fotografii E. Trzemeskiego. Na odwrociu zdjęcia adnotacja piórem: "Podhorce / Sala Żółta / fot E. Trzemeski / ze zb. Dr. A Czołowskiego". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading