Album

  • Relikwiarz Krzyża Św., fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 007864. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007865”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Sandomierz / Pacyfikał / Fot. A. Boch ...
  • Kaplica św. Krzyża (Świętokrzyska), Opłakiwanie Chrystusa

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016311”. ...
  • Widok wnętrza

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015012”; naklejona papierowa nalepka z pieczęcią „© foto: Adam RZEPECKI”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading