Album

  • Polichromia stropu

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „21”, „Gierałtowice”, [sygn.] „IHSUJ P 001675”. ...
  • Wazon z motywem pejzażu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009943. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009944”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „20”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HI ...
  • Puszka

Wszystkie zdjęcia
X
Loading