Album

  • Malowidła na sklepieniu nawy, Św. Norbert

  • Dekoracja stiukowa nad portalem w fasadzie

    Recto odbitki: sucha pieczęć „JAN BUŁHAK / WILNO”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018371”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
  • Tablica inskrypcyjna

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Sukiennice / fot. A. Broż / 1960”, [sygn.] „IHSUJ P 015133”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading