Album

  • Domy w jarze Smotryczy

    Na kartonie: nr inw. 7354 (piórem); adnotacja piórem: "Kamieniec Podolski". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja piórem: "Własność J. Kallenbacha"; naklejona ...
  • Fasada

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK21 Lwów V.1.3. 010. Na odwrocie zdjęcia adnotacja ołówkiem: "Lwów dominikanie". Neg. nr 21290a w IS PAN. ...
  • Figura św. Leona na balustradzie nad portalem głównym

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading