Album

  • Pas ze zbiorów Tyszkiewiczów

    Na kartonie adnotacja ołówkiem: "hr B. Tyszkiewicz". Na kartonie verso: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr inw. 7580; pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIE ...
  • Przywilej odpustowy papieża Piusa VI dla kościoła klarysek

    ...
  • Fasada

    Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Wielka Hłusza, Kamień Koszyrski, Polesie. / Pałac / 9 x 12. / Bochnig / 1929."; "11352"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading