Album

  • Dwór w Pollockshields

    ...
  • Attyka wieży

    Reprodukcja fotografii sygn. OTPK19 Lwów V.1.3. 006. [1 dublet] ...
  • Sala na I piętrze skrzydła południowo - zachodniego

    Na kartonie adnotacje piórem: "Żółkiew."; "Zamek, sala na I p. skrzydła połudn. zachodn." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograf ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading