Album

  • Ikonostas

    Na kartonie adnotacja piórem: "Biała Czortkowska". Na kartonie verso: nr inw. 6538 (piórem); adnotacja piórem: "Carskie wrota w cerkwi"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Z daru Kom ...
  • Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej przed fasadą

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Anioły z monstrancją, malowidło na sklepieniu zakrystii

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK35 Sokal 013, OTPK35 Sokal 014. Na kartonie adnotacja piórem: "Sokal Kościół i Klasztor O.O. Bernardynów. Zakrystya, polichromia.". Na kartonie verso: piec ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading