Album

  • Złoty Kodeks Gnieźnieński, Ostatnia Wieczerza oraz Umywanie nóg

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacja atramentem „Kodeks gnieźnieński t.zw. [!] ś. Wojciecha / 1) Wieczerza pańska / 2) Mycie nóg”; ...
  • Widok wnętrza kościoła

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 010854. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010856”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU J ...
  • Nagrobek Małgorzaty z Zatorskich Zalasowskiej

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Epitafium Małgorzaty Zalasowskiej 1578”, [sygn.] „IHSUJ P 013458”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading