Album

  • Kapliczka św. Barbary

    Na kartonie adnotacja piórem: "Jasienica". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7986 (piórem); adnotacja piórem: "Jasienica Kapliczka sw. Barbary"; naklejona fiszk ...
  • Fasada biblioteki

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1298 w PIS. [1 dublet] ...
  • Portret biskupa kamienieckiego Mikołaja Dębowskiego

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK34 Podhorce 035, OTPK34 Podhorce 036. Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacje ołówkiem: "Podhorce / Dębowski / bisk. Kamienecki / w/ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading