Album

Proweniencja: Ze zbiorów Lecha Kalinowskiego
X
Loading