Album

Proweniencja: Zbiory Mariana Sokołowskiego




X
Loading