Album

Proweniencja: Zbiory Mariana Sokołowskiego
X
Loading