Album

Proweniencja: Zakupiono z dotacji naukowej dla Zakładu Historii Sztuki UJ (1925)
X
Loading