Album

  • Loggia na dziedzińcu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 003902, IHSUJ P 003903, IHSUJ P 003904. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003905”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD H ...
  • Widok od północnego wschodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 010889. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „624”, [sygn.] „IHSUJ P 016342”. ...
  • Św. Barbara (fragment)

    Recto odbitki: sucha pieczęć „T. JABŁOŃSKI / KRAKÓW.”; retusz. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6688”; pieczęć „Zakład His ...
All images
X
Loading