Album

  • Domy w jarze Smotryczy

    Na kartonie: nr inw. 7354 (piórem); adnotacja piórem: "Kamieniec Podolski". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja piórem: "Własność J. Kallenbacha"; naklejona ...
  • Para figur zakonników reguły augustiańskiej

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. [1 dublet] ...
  • Otwarcie trumny św. Kazimierza

    Na odwrociu zdjęcia pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL." Na luźnej kartce papieru: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr. inw. 7639; nr inw. 7639 (pióre ...
All images
X
Loading