Album

  • Ołtarz boczny

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Bełz. Kościół gr-kat."; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne ...
  • Fasada

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK18 Lwów V.1.1. 004. Na kartonie adnotacje piórem: "KAPL. BOIMÓW"; "Lwów"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). Na kartonie verso: pieczęć trójkątna ...
  • Matka Boska Ostrobramska

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu odciśnięty stempel "J. CZECHOWICZ" [cyrylicą]. Na kartonie: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr. inw. 6714; nr inw. 6714 (o ...
All images
X
Loading