Album

  • Widok na prezbiterium

    Verso odbitki: pieczęć „Archiwum Konserwatora / Nr...” wypełniona atramentem [Nr] „2 d.”; pieczęć „Nr ...”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000141”, „Bełk pow. Rybnik / ...
  • Kaplica Wniebowzięcia NMP (Zygmuntowska), latarnia i zwieńczenie kopuły

    Odbitka późniejsza lub reprodukcja fotografii. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Ś 3''”, „84”, „(reprodukcja fot. I. Kriegera)”, „MHK 1455/K”. ...
  • Ołtarz Matki Boskiej Łaskawej

    Verso odbitki: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacja atramentem [ręką S. Zaborowskiego] „07. 84. Sulejów. M. B. Pocieszenia w ołtarzu kamiennym.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHS ...
All images
X
Loading