Album

  • Portret szlachcica polskiego

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007155”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Z GOŁUCHOWA”, „Zupan czarny, dela [!] ciemnobrązowa / tło czarne”, „foto[...]”; n ...
  • Ołtarz mariacki, rewers prawego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Złożenia do grobu (niewiasty)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013271”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / 1747”. ...
  • Widok zewnętrzny

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014660”. ...
All images
X
Loading