Album

  • Widok od strony prezbiterium

    Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Cerkiew w Hołobutowie pow. Stryjski"; "woj. Stanisławów"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Pokój Zwierciedlany

    Na odwrociu zdjęcia adnotacja ołówkiem: "PODHORCE". ...
  • Widok ogólny

    Na kliszy w lewym dolnym rogu adnotacja "SOKAL. -" [w odbiciu lustrzanym] Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK35 Sokal 002. Na jednym kartonie z sygn. OTPK35 Sokal 002. Na kartonie verso naklejona ...
All images
X
Loading