Album

Provenance: Dar rodziny Mariana Sokołowskiego dla Zakładu Historii Sztuki UJ (1922)
X
Loading