Album

  • Wnętrze, widok w kierunku prezbiterium

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004051. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004052”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „222”; naklejona etykieta „ZAKŁAD H ...
  • Widok od południowego wschodu

    Recto odbitki: sucha pieczęć „STAATLICHE / BILDSTELLE / BERLIN“; ołówkiem linie kadrowania; retusz. Verso odbitki: pieczęć „Aufnahme der / Staatl. Bildstelle, / Berlin C2 / Nachdruck nur m ...
  • Widok wnętrza

    Recto odbitki: sucha pieczęć „JULIUSZ MIEN KRAKÓW”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6019”; adnotacja kredką „Muz. XX Czartory ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading