Album

  • Cerkiew, widok ogólny

    Na kartonie verso adnotacje ołówkiem: "Błyszczanka"; "43"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Pałac Zamoyskich (siedziba Lwowskiego Towarzystwa Fotograficzne) przy ul. Zielonej 22

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Nr neg. 1304 w PIS. [1 dublet] ...
  • Gzyms na fasadzie

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading