Album

  • Fragment malowideł na stropie

  • Oltarz boczny Zwiastowania Marii

  • Maszkaron z attyki

    Recto odbitki: ołówkiem linie kadrowania. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU J ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading