Album

  • Widok od północy

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 000771. Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „6589”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 6589”; ...
  • Widok od północnego zachodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002985, IHSUJ P 002987. Verso odbitki: pieczęć „Kalwarja”; pieczęć „Inwentaryzacya zabytków / Akademii umiej. w Krakowie”; adnotacje ołów ...
  • Polichromia stropu nawy, Sąd Ostateczny, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009188, IHSUJ P 009189. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009187”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading