Album

  • Południowe skrzydło klasztoru

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „Wąchock 26 Paźdz: 1894. / Ruiny klasztoru.”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw. błędny, przekreślon ...
  • Męczeństwo św. Katarzyny, obraz w ołtarzu głównym

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008170. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008169”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Widok od południowego wschodu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014834”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków, klasztor Norbertanek / na Salwatorze – widok od strony Wisły”; naklejona etykieta ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading