Album

  • Ołtarz główny, scena Wniebowzięcia Marii, fragment

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010107”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacje ołówkiem: „Warta”, „Kosc. Parafialny / obraz Wniebowzięci ...
  • Karczma

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008176”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem: „Spytkowice – 23929 – C. B. I. / pow. myślenicki. / woj. krakowskie. / Karczma / pow. Podo ...
  • Widok Lwowa

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 016991. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016988”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading