Album

  • Kapliczka św. Barbary

    Na kartonie adnotacja piórem: "Jasienica". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7986 (piórem); adnotacja piórem: "Jasienica Kapliczka sw. Barbary"; naklejona fiszk ...
  • Kapliczka w murze kolegiaty

    Na kartonie verso nr 11749 (ołówkiem). ...
  • Widok ogólny

    Na kartonie adnotacja piórem: "Waręż". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6576 (piórem); adnotacja piórem: "Cerkiew w Warężu pow. sokalski"; naklejona fiszka ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading