Album

  • Widok od południowego zachodu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005026”. Verso kartonu: adnotacje ołówkiem: „Lublin”, „33”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃS ...
  • Tzw. poliptyk olkuski, Prezentacja Marii w Świątyni

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006459, IHSUJ P 006460, IHSUJ P 006461, IHSUJ P 006462. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006463”. Verso tektury: naklejona etyki ...
  • Graduał, inicjał P

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014818”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / Kościół pp Klarysek (św. Andrzeja / Antyfonarz [dopisek „1. poł. w”] w XIII, ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading