Album

  • Grób Chrystusa

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002829, IHSUJ P 002831. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002830”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI ...
  • Widok wsi od zachodu

    Odbitka stykowa z dwóch klatek negatywu (nr 34 A, 35 A). Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006180”. Verso kartonu: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHI ...
  • Kraków, Rynek Główny, kamienica nr 17 (Hetmańska), sala na parterze, zwornik z przedstawieniem smoka gryzącego własne skrzydło (odlew)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 011356, IHSUJ P 011358. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacje ołówkiem: [s ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading