Album

  • Chrzcielnica

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: pieczęć „Zakł. Hist. Sztuki U.J. / fot. WŁ. GUMUŁA”; adnotacja kredką „278”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006122”; ołówkiem szkic ret ...
  • Nagrobek arcybiskupa Jana Przerembskiego, fragment

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 005560. Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Łowicz”, „Z pomnika prymasa Jana Przerembskiego / +1562”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 005559”, ...
  • Mozaiki na pendentywach kopuły

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017526. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017527”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading