Album

Aktualności

UWAGA!

W związku z wdrożeniem dyrektywy RODO od 25 maja 2018 warunkiem skorzystania z internetowych zasobów Fototeki dostępnych po zalogowaniu będzie podpisanie przez użytkownika zgody na udostępnienie danych osobowych oraz odpowiedniej klauzuli informacyjnej. Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się w tym celu do Fototeki (osobiście lub mailem).Projekt badawczy Fotografie dzieł sztuki polskiej w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ. Opracowanie naukowe, digitalizacja i wydanie katalogu

Z dniem 7 lipca 2014 rozpoczęła się realizacja projektu badawczego finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W ramach tego projektu przewidziano m.in. opracowanie i digitalizację ok. 18000 odbitek z zakresu sztuki polskiej, a także udostępnienie ich za pomocą serwisu internetowego Fototeki. Szczegóły na temat projektu dostępne są na stronie www.uj.edu.pl/web/ihs/fototeka.Nowa strona Fototeki

17 stycznia 2012 został uruchomiony nowy serwis Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ, oparty na platformie udostępniania zbiorów Navigart firmy Ontia Sp. z o.o.


Sztuka dawnych Kresów Wschodnich w Fototece Instytutu Historii Sztuki UJ

W lipcu 2010 zakończone zostało wprowadzanie do bazy Fotoarch zeskanowanych
fotografii przedstawiających zabytki dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Stanowią
one zbiór wydzielony w ramach działu Topografii Polskiej i pochodzą w ogromnej
większości sprzed II wojny światowej. W bazie i w serwisie internetowym dostępnych jest
ponad 2 tys. fotografii z miejscowości od Bednarowa do Żydaczowa.

Wśród nich wyróżnia się ilościowo zespół zdjęć zabytków Lwowa: 603 odbitki, w tym
autorstwa Józefa Kościeszy Jaworskiego (190 odbitek z negatywów przechowywanych
obecnie w Instytucie Sztuki PAN), Adama Bochnaka (90), Jana Bułhaka (9), Edwarda
Trzemeskiego, Zofii Huberowej i in. Drugie miejsce pod tym względem zajmuje ikonografia
Wilna: 190 odbitek, m.in. szczególnie cennych zdjęć Józefa Czechowicza, Stanisława
Filiberta Fleury oraz Jana Bułhaka. Na uwagę zasługuje także ponad 100 fotografii, w
większości wykonanych przez Kazimierza Mokłowskiego, przedstawiających drewniane
cerkwie.

Chcąc obejrzeć wszystkie fotografie z zasobu "kresowego", należy w Wyszukiwaniu
zaawansowanym w polu „Sygnatura” wpisać wyrażenie OTPK* (z asteriskiem po „K”).

Z wdzięcznością przyjmiemy wszelkie uwagi dotyczące zawartości opisów zdjęć (atrybucje,
datowania, autorzy i czas powstania fotografii itp.).

X
Loading