Album

Aktualności

Projekt badawczy Fotografie dzieł sztuki polskiej w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ. Opracowanie naukowe, digitalizacja i wydanie katalogu

W latach 2014-2019, dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zrealizowany został projekt badawczy pt. Fotografie dzieł sztuki polskiej w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ. Opracowanie naukowe, digitalizacja i wydanie katalogu (nr rej. 11H 13 0015 82; zob. szersze omówienie projektu na stronie www.uj.edu.pl/web/ihs/fototeka). W ramach tego projektu opracowano i zdigitalizowano ponad 19 000 odbitek przedstawiających zabytki i dzieła sztuki z dawnych i obecnych terenów Polski.
Szczegółowe opisy fotografii oraz ich cyfrowe reprodukcje zostały wprowadzone do bazy danych Fotoarch i udostępnione online za pomocą serwisu internetowego Fototeki. Dostęp do danych opisowych jest nieograniczony, natomiast cyfrowe reprodukcje udostępniane są tylko wówczas, gdy nie narusza to przepisów prawa autorskiego.

Fotografie opracowane w ramach projektu otrzymały nowe sygnatury z prefiksem IHSUJ. W opisach oraz komentarzach nazwy niektórych instytucji (archiwów, muzeów itp.) i czasopism zapisano za pomocą następujących skrótów:


AKKK – Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej

ANK – Archiwum Narodowe w Krakowie

ANPP – Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

AU – Akademia Umiejętności

AUJ – Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

BASP – Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

BCz – Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Książąt Czartoryskich

BK – Biblioteka Kórnicka

BN – Biblioteka Narodowa

FL – Fototeka Lanckorońskich PAU w Krakowie

GA – Gabinet Archeologiczny UJ

GHS – Gabinet Historii Sztuki UJ

GKGZ – Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej

IHS UJ – Instytut Historii Sztuki UJ

IS PAN – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

KHS AU – Komisja [do Badania] Historii Sztuki Akademii Umiejętności

KHS PAU – Komisja Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności

LBN – Lwowska Biblioteka Naukowa Ukrainy im. W. Stefanyka

LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus w Wilnie

MAK – Museum für Angewandte Kunst w Wiedniu

MHK – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

MNK – Muzeum Narodowe w Krakowie

MNW – Muzeum Narodowe w Warszawie

MOT – Muzeum Okręgowe w Tarnowie

MUJ – Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

MUSiA – Muzeum Uniwersyteckie Sztuki i Archeologii w Krakowie

NČDM – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus w Kownie

PAU – Polska Akademia Umiejętności

PIK – Pracownia Ikonografii Krakowa Muzeum Narodowego w Krakowie

„PKHS” – „Prace Komisji Historii Sztuki”

„SCPAU” – „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie”

„SKHS” – „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”

„TGKGZ” – „Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej”

TMHiZK – Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

TNK – Towarzystwo Naukowe Krakowskie

TONZP – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości

TPSP – Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

UJ – Uniwersytet Jagielloński

VUB – Vilniaus universiteto biblioteka w Wilnie

ZHS UJ – Zakład Historii Sztuki UJ

ZKnW – Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

ZNiO – Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

X
Loading