Album

  • Wnętrze prezbiterium z ołtarzem głównym

    Na odwrocie zdjęcia pieczęć firmowa "FOT. SKÓRSKI Lwów Kopernika 22"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). ...
  • Widok ogólny cerkwi i wieży Korniaktowskiej od wschodu

    Na firmowym kartonie nadruki: "Fotografował J. KRIEGER w Krakowie."; "Naśladownictwo zastrzega się". Na kartonie verso: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr. ...
  • Cerkiew Trzech Świętych, portal

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK26 Lwów V.4. 008. Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading