Album

  • Ikonostas, fragment, anioł

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017583, IHSUJ P 017585. Recto odbitki: z negatywu adnotacja [nieczytelna]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017584”. Verso tektu ...
  • Fasada, widok od południowego zachodu

    Verso odbitki: pieczęć „URZĄD WOJEWÓDZKI KRAKOWSKI / WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI / Oddział Muzeów i Ochrony Zabytków” wypełniona atramentem: [Nr kliszy/pomiaru] „10655.”, [Miejscowość] ...
  • Nagrobek Kazimierza III Wielkiego, postacie męskie na wschodnim boku tumby

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 012019. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw. atramentem: „6803” poprawiony ołówkiem] 6720 ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading