Album

  • Widok sklepienia zachodniego przęsła nawy

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „Wschowa – Kościół par. / Wnętrze oktogonu nawy gł. / fot. Eug Linette”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010807”. ...
  • Wolbórz, pałac biskupów kujawskich, przekrój poprzeczny prawej oficyny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010648”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Wolborm [!] / Pałac / Budynek C / przekrój [nieczytelne] ZAP / N 2655”. ...
  • Widok od północnego zachodu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005806”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Nr 1516 Mochnaczka / Niżna / Cerkiew / (N. Sącz)”, „[...]25 r”, „30”; naklejona et ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading