Album

  • Widok ogólny

    Na zdjęciu linijki kadrowania do druku (ołówkiem i czerwoną kredką). Na kartonie adnotacje piórem: "str. 106"; "ilustr. 45"; "Cerkiew katedralna halicka Wniebowzięcia Bogarodziny w Kryłosie (O ...
  • Nagrobek Stanisława Radziwiłła

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu odciśnięty stempel "JAN BUŁHAK WILNO". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "Wilno"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwu ...
  • Galeria Tylmanowska

    Verso odbitki: adnotacja długopisem "J.L."; adnotacje ołówkiem; [sygn.] "IHSUJ P 000063", "Baranów / fot. Cisowski [!] / 1971". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading