Album

  • Poliptyk z Lusiny, Śmierć Marii

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015694, IHSUJ P 015695. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015696”. Publ.: G. Otto, Die Ausstellung altdeutscher Kunst aus Krakau ...
  • Krużganek klasztorny

  • Kaplica św. Krzyża (Świętokrzyska), nagrobek Kazimierza IV Jagiellończyka, kapitel baldachimu, Strącenie Lucyfera

Wszystkie zdjęcia
X
Loading