Album

Informacje

Dzięki prowadzonej od r. 2005 kompleksowej reorganizacji Fototeki Instytutu Historii
Sztuki UJ możliwe stało się podjęcie prac nad digitalizacją zbiorów. Na zlecenie Instytutu
firma Ontia Sp. z o.o. opracowała bazę danych, umożliwiającą katalogowanie, zarządzanie i
prezentację w Internecie zbiorów cyfrowej fototeki.

Ze względu na ograniczenia związane z przepisami prawa autorskiego nie wszystkie
zdigitalizowane fotografie ze zbiorów Fototeki IHS UJ są publicznie udostępniane (dotyczy
to przede wszystkim używanych w dydaktyce skanów reprodukcji drukowanych). Dostęp
do wszystkich zasobów mają – po zalogowaniu – studenci, doktoranci i pracownicy
Instytutu Historii Sztuki UJ; mogą oni także pobierać pliki. Pozostali użytkownicy mogą
przeglądać rekordy bazy z reprodukcjami w niewielkiej rozdzielczości. W celu otrzymania
loginu i hasła uprzywilejowani użytkownicy proszeni są o zgłoszenie się do Fototeki.
Gości, zainteresowanych wykorzystaniem zbiorów w celach naukowych prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy.

Ponieważ proces digitalizacji i katalogowania rozpoczął się stosunkowo niedawno, zasoby
bazy są, jak na razie, raczej skromne. Obecnie wszyscy odwiedzający stronę mogą oglądać
zdigitalizowane już fotografie (odbitki) zabytków na dawnych Kresach Wschodnich
Rzeczypospolitej. Dla uprzywilejowanych użytkowników dostępnych jest około 9 tys. plików
(zeskanowanych slajdów 35 mm i pozyskanych z różnych źródeł plików JPEG) dotyczących
sztuki XIX wieku. O postępach napełniania bazy będziemy informować na bieżąco w
zakładce Aktualności.


Wskazówki dla korzystających z serwisu

Wyszukiwanie

Użytkownicy mają do wyboru wyszukiwanie proste oraz wyszukiwanie zaawansowane.
Wyszukiwanie proste umożliwia przeszukiwanie całej bazy za pomocą słów kluczowych i
ich kombinacji (z użyciem operatorów „I”, „LUB”, „NIE”). Wyszukiwanie zaawansowane
pozwala zawęzić wyszukiwanie do konkretnych pól, które składają się na opis danej fotografii
w bazie:

Tytuł – np. „Matka Boska z Dzieciątkiem”, „Kościół św. Piotra, fasada”, „Kielich” itp.

Artysta – np. „Jan Matejko” (możliwość wyboru ze słownika)

Szkoła – np. „niem.” [niemiecka]

Czas powstania od / do (dwa oddzielne pola umożliwiające zdefiniowanie przedziału
czasowego)

Miejsce – np. „Kraków, katedra”, „Lwów, Arsenał Królewski” (możliwość wyboru ze
słownika)

Technika – np. „drewno, polichromia, złocenie” (możliwość wyboru ze słownika)

Ikonografia (system oparty na klasyfikacji Iconclass, w budowie)

Rodzaj – np. „kościół”, „retabulum”, „portret” (możliwość wyboru ze słownika)

Wystawy (rok i miejsce, w którym dzieło było pokazywane)

Sygnatura

Dział – np. „Architektura”, „Rzeźba”, „Malarstwo” (możliwość wyboru ze słownika;
przeglądanie poszczególnych działów możliwe jest także poprzez menu w lewej ramce)

Nośnik oryginalny – np. „odbitka albuminowa”, „plik jpg” (możliwość wyboru ze słownika)

Dawny nr inw.

Autor zdjęcia – np. „Kolowca S.” (możliwość wyboru ze słownika)

Data zdjęcia od / do (dwa oddzielne pola umożliwiające zdefiniowanie przedziału
czasowego)

Otrzymaną listę rezultatów można sortować (rosnąco lub malejąco) według danych zawartych
we wszystkich powyższych polach z wyjątkiem Ikonografii.


Pobieranie plików

Wyszukane zdjęcie można pobrać w formacie JPG w jednym z trzech dostępnych rozmiarów:
800 × 600, 1024 × 768 lub maksymalnym – nie większym niż 3072 × 2304 pix. Kliknięcie
na któryś z przycisków oznaczających dany rozmiar powoduje otwarcie okna pobierania.
Przedtem możemy zdefiniować nazwę pobieranego pliku, klikając przycisk „Dopasuj nazwę”
(max. 5 członów), złożoną z zawartości pól Artysta, Miejsce, Rozdzielczość, Sygnatura,
Tytuł, w dowolnej kombinacji, na przykład:

warsztat_lwowski_Lwów,_katedra_ormiańska_Grupa_Ukrzyżowania_800x600.jpg

lub:

Grupa_Ukrzyżowania_Lwów,_katedra_ormiańska.jpg

Zaznaczając odpowiednie pole można też dołączyć nazwę oryginalną pliku i numer kolejności
pobierania. W przypadku nie dokonania żadnego wyboru, pobrany plik otrzyma nazwę
systemową.

X
Loading