Album

Informacje

Ze względu na ograniczenia związane z przepisami prawa autorskiego nie wszystkie
zdigitalizowane fotografie ze zbiorów Fototeki IHS UJ są publicznie udostępniane.
Osoby zainteresowane przeprowadzeniem kwerendy lub wykorzystaniem zbiorów w celach naukowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Wskazówki dla korzystających z serwisu

Wyszukiwanie

Użytkownicy mają do wyboru wyszukiwanie proste oraz wyszukiwanie zaawansowane.
Wyszukiwanie proste umożliwia przeszukiwanie całej bazy za pomocą słów kluczowych i
ich kombinacji (z użyciem operatorów „I”, „LUB”, „NIE”). Wyszukiwanie zaawansowane
pozwala zawęzić wyszukiwanie do konkretnych pól, które składają się na opis danej fotografii
w bazie:

Tytuł – np. „Matka Boska z Dzieciątkiem”, „Kościół św. Piotra, fasada”, „Kielich” itp.

Artysta – np. „Jan Matejko” (możliwość wyboru ze słownika)

Szkoła – np. „niem.” [niemiecka]

Czas powstania od / do (dwa oddzielne pola umożliwiające zdefiniowanie przedziału
czasowego)

Miejsce – np. „Kraków, katedra”, „Lwów, Arsenał Królewski” (możliwość wyboru ze
słownika)

Materiał – np. „drewno” (możliwość wyboru ze słownika)

Technika – np. „polichromia, złocenie” (możliwość wyboru ze słownika)

Ikonografia (system oparty na klasyfikacji Iconclass, w budowie)

Rodzaj – np. „kościół”, „retabulum”, „portret” (możliwość wyboru ze słownika) (w budowie)

Wystawy (rok i miejsce, w którym dzieło było pokazywane)

Sygnatura (od 2019 roku obowiązują sygnatury z prefiksem "IHSUJ")

Dział – np. „Architektura”, „Rzeźba”, „Malarstwo” (możliwość wyboru ze słownika;
przeglądanie poszczególnych działów możliwe jest także poprzez menu w lewej ramce)

Nośnik oryginalny – np. „odbitka albuminowa” (możliwość wyboru ze słownika)

Dawny nr inw. GHS (dotyczy numerów inwentarza Gabinetu Historii Sztuki UJ funkcjonującego w latach 1881-1892)

Nr inw. GHS (dotyczy numerów inwentarza Gabinetu Historii Sztuki UJ funkcjonującego w latach 1892-1930)

Nr inw. ZHS (dotyczy numerów inwentarza Zakładu Historii Sztuki UJ)

Nr inw. GA (dotyczy numerów inwentarza Gabinetu Archeologicznego UJ)

Nr inw. MUJ (dotyczy numerów inwentarza Muzeum Sztuki i Archeologii UJ, później Muzeum Sztuki UJ)

Autor zdjęcia – np. „Kolowca Stanisław” (możliwość wyboru ze słownika)

Data zdjęcia od / do (dwa oddzielne pola umożliwiające zdefiniowanie przedziału
czasowego)

Proweniencja (możliwość wyboru ze słownika)

Miejsce przechowywania negatywu (możliwość wyboru ze słownika)

Otrzymaną listę rezultatów można sortować (rosnąco lub malejąco) według danych zawartych
we wszystkich powyższych polach z wyjątkiem Ikonografii.


Pobieranie plików (dla zalogowanych)

Wyszukane zdjęcie można pobrać w formacie JPG w jednym z trzech dostępnych rozmiarów:
800 × 600, 1024 × 768 lub maksymalnym – nie większym niż 3072 × 2304 pix. Kliknięcie
na któryś z przycisków oznaczających dany rozmiar powoduje otwarcie okna pobierania.
Przedtem możemy zdefiniować nazwę pobieranego pliku, klikając przycisk „Dopasuj nazwę”
(max. 5 członów), złożoną z zawartości pól Artysta, Miejsce, Rozdzielczość, Sygnatura,
Tytuł, w dowolnej kombinacji, na przykład:

warsztat_lwowski_Lwów,_katedra_ormiańska_Grupa_Ukrzyżowania_800x600.jpg

lub:

Grupa_Ukrzyżowania_Lwów,_katedra_ormiańska.jpg

Zaznaczając odpowiednie pole można też dołączyć nazwę oryginalną pliku i numer kolejności
pobierania. W przypadku nie dokonania żadnego wyboru, pobrany plik otrzyma nazwę
systemową.

X
Loading