Album

  • Skrzydło południowo-zachodnie

    Na kartonie adnotacja piórem: "Nieśwież". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Widok miasta znad Piny

    Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Pińsk woj. poleskie / widok z Piny na kościół katedralny oo. Jezuitów"; "fot. E. Wysiekierski"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Portal boczny

    Na odwrociu zdjęcia adnotacje ołówkiem: "wrzesień 1979"; "Złoczów, cerkiew paraf. / XVII w. / Portal boczny". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading