Album

  • Projekt fasady kościoła

    Na odwrocie zdjęcia adnotacja kredką: "tab 128" ...
  • Portret mężczyzny

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK34 Podhorce 034, OTPK34 Podhorce 036. Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacje ołówkiem: "Podhorce / Dębowski / bisk. Kamienecki / w/ ...
  • Kościół par. św. Erazma, widok od zach.

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] "IHSUJ P 000095", [przekreślone] „Szabl.”, "foto 1951 r", „woj. KRAKÓW / pow. WADOWICE / miejsc. BARWAŁD" / "Kościół paraf. pw. 1) Wniebowz. N. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading