Album

  • Obraz św. Jana Chrzciciela

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 000494. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000495”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Domy podcieniowe

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008124”. Verso tektury: naklejona etykieta "ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE" wypełniona na ma ...
  • Pawilon Monumentis Patriae

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015307”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading