Album

  • Ołtarzyk Niepokalanego Poczęcia NMP

    Recto odbitki: naklejona papierowa taśma wyznaczająca obszar kadrowania. Verso odbitki: pieczęć „fotografował / MICHAŁ GROCHAL / Wieliczka, ul. Batorego 2/2 / Wszelkie prawa zastrzeżone”; a ...
  • Nagrobek Janusza i Zuzanny Ostrogskich, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008889. Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „7446”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008890”; kredką strzałki z ...
  • Portal

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006055”, „Niegardów”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading