Album

  • Nagrobek Marii Amalii z Brühlów Mniszchowej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001401 – IHSUJ P 001402, IHSUJ P 001404 – IHSUJ P 001408. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001403”. Verso tektury: adnotacja ...
  • Prezbiterium, elewacja południowa

  • Widok ogólny

    Recto odbitki: adnotacje z negatywu: „1896”, „203. Widok byłego klasztoru OO. Karmelitów w Wiśniczu.”, „J. Krieger w Krakowie.”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krako ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading