Album

  • Wnętrze prezbiterium w trakcie restauracji

    Na zdjęciu w lewym górnym rogu adnotacja niebieską kredką "N 6"; w prawym dolnym rogu nr inw. 7393 (piórem). Na kartonie adnotacja piórem: "Wilno". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS ...
  • Widok od frontu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001151, IHSUJ P 001152. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001150”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Widok ogólny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006369, IHSUJ P 006370. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006368”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem [wymazana] „4[...]”; n ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading