Album

  • Nagrobek Jana Kazimierza Krasińskiego

    Reprodukcja odbitki z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 003952, wykonana przez Stanisława Rakowskiego w r. 1916. Recto odbitki: z negatywu adnotacja „ZDJĘCIE / PRAC. FOT. / T. O. N. Z. P. / No. 64 ...
  • Fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006426”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „N2134/kl.”, „Ogrodzieniec / Zamek”, „[...] Sz. 1927 r”; naklejona etykieta „INSTYT ...
  • Cerkiew filialna św. Michała Archanioła

    Recto odbitki: sucha pieczęć „H. Poddębski”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016835”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem: „Jamna / Cerkiew / fot. H. Poddebski / N: 1 ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading