Album

  • Fasada w trakcie rozbiórki

    Na kartonie adnotacje piórem: "Wchód główny."; "Szczątki Kościoła Pokarmelickiego który stał przy ulicy Halickiej /: Batorego :/ gdzie obecnie stoi gimnazium Frańciszka Jozefa.- "; adnotacja ...
  • Madonna Tronująca z Goźlic

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002084. Recto odbitki: adnotacja z negatywu "1401.". Verso odbitki: pieczęć "No" z adnotacją ołówkiem "1401. / K."; pieczęć wypełniona ołówkie ...
  • Fragment

    Recto odbitki: papierowa nalepka z nadrukiem „Wykonano w oddz. techn.-fotogr. Dep. Wojsk. N. K. N.”. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Drzewica”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001 ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading