Album

  • Dziedziniec i zabudowania zamkowe

    Na kartonie adnotacja piórem: "Chocim". Na jednym kartonie z sygn. OTPK06 Chocim 009. Na kartonie adnotacja piórem: "Chocim". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6 ...
  • Cerkiew Trzech Świętych

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1289 w IS PAN. [1 dublet] ...
  • Wnętrze, widok na organy

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu odciśnięty stempel "JAN BUŁHAK WILNO". Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading