• Widok wnętrza ku prezbiterium

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK04 Brzozdowce 004. Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Brzozdowce"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Obraz św. Anna Samotrzeć w ołtarzu w kaplicy południowej

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK08 Felsztyn 014. Na kartonie adnotacje piórem: "Felsztyn kościół parafialny"; "Obraz w bocznym ołtarzu". Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograf ...
  • Malowidła na sklepieniu nawy

    Na odwrociu adnotacja ołówkiem: "Tarnopol". [2 dublety] ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading