• Drzwi kamienicy

  • Malowidło na stropie nawy głównej

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1232 w PIS. [1 dublet] ...
  • Cerkiew Trzech Świętych, elewacja z portalem

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1287 w IS PAN. [1 dublet] ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading