Album

  • Malowidła w prezbiterium, sklepienie, Tron

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005057”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Lublin”, „foto. Bibl. Stud. / Słowiańskiego / U. J. N. 1707”, „Sklepienie prezbiteri ...
  • Widok ogólny

  • Widok od pd.-wsch., fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017610”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading