Album

  • Chrzcielnica

    Recto odbitki: adnotacja atramentem „W.”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 7730 [poprawione atramentem na „6730”]”; adnotacje atrame ...
  • Ołtarz główny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005626. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005627. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIE ...
  • Graduał Jana Olbrachta, inicjał "R" z przedstawieniem dworu królewskiego

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacje ołówkiem: [s ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading