Album

  • Złoty Kodeks Gnieźnieński, Judasz przyjmujący srebrniki, Modlitwa w Ogrojcu oraz Pojmanie Chrystusa

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacja atramentem „Kodeks gnieźnieński t.zw. [!] ś. Wojciecha”; adnotacja kredką [nr inw.] „314”; ...
  • Wieża bramna, tzw. Krakowska

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Sulejów”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008492”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacja atramentem „Wieża wjazdowa”; a ...
  • Krużganki

Wszystkie zdjęcia
X
Loading