Album

  • Figura Chrystusa Nazareńskiego z d. kościoła trynitarzy

    Publ. T. Mańkowski, Dawny Lwów jego sztuka i kultura artystyczna, Londyn 1974, il. 167. ...
  • Cerkiew Soboru Bogurodzicy

    Na zdjęciu retusz w lewym górnym rogu; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). Na kartonie adnotacja piórem: "Matków." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6551 ...
  • Cerkiew

    Na kartonie adnotacja piórem: "Równe". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6561 (piórem); adnotacje piórem: "Cerkiew w Równej na Bukowinie"; "Spr. Kom. VIII str ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading