Album

  • Ołtarz św. Anny Samotrzeciej, św. Bartłomiej

    Recto odbitki: retusz. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002415”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRA ...
  • Polichromia ścian nawy, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009211, IHSUJ P 009212. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009213”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Wodociągi koło Kopca Kościuszki

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „WODOCIĄG K/KOPCA KOŚCIUSZKI / FOT. ETA ZARĘBA”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016047”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading