Album

  • Ołtarz mariacki, awers lewego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Zwiastowania Marii (figury)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013017, IHSUJ P 013019. Recto odbitki: z negatywu adnotacja „179[...]” [w odbiciu lustrzanym]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ ...
  • Ołtarz główny

  • Skrzydło wschodnie

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” wypełniona ołówkiem: [Nr inw. neg.] „45622”, [Fot. repr.] „fot. Krygier”, [Rok] „1950 r.” ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading