• Fasada

    Odbitka z tej samej kliszy co OTPK08 Felsztyn 005. Na kartonie pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL.". Na kartonie verso: pieczęć okrągła "Zakład Historii Sztuki Uniw. Jagiell."; naklejona fi ...
  • Obraz Nauka umierania chrześcijańskiego

    Na kartonie verso: nr inw. 7618 (ołówkiem); "Lwów. Obraz cechowy. Spr. 1906 – III – 10"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. Z daru Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce (1925). ...
  • Portret Aleksandry Branickiej (?)

    Na kartonie adnotacja piórem: "Branicka Aleksandra". Na kartonie verso: pieczęć "Z ZAPISU Ś. P. PROF. DR. JERZEGO MYCIELSKIEGO"; adnotacja ołówkiem: "Nieśwież?"; naklejona fiszka IHS UJ Archiw ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading