Album

  • Rycina Zdjęcie z Krzyża

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000439”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Biskupice, Lublin, Lublin. / Kościół paraf. sw.[!] Stanisława / Zdjęcie z krzyża. / 13 x ...
  • Partia dekoracji stiukowej przy ołtarzu głównym

    Odbitka naklejona na dwa kartony. Recto pierwszego i drugiego kartonu: ołówkiem linie kadrowania, strzałki i klamry z adnotacją [wymazaną]. Recto drugiego kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZ ...
  • Malowidło na stropie, Wniebowzięcie Matki Boskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005229, IHSUJ P 005252. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005228”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading