Album

  • Figura Matki Boskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005143. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005144”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Galeria Malarstwa Polskiego, fragment sali ekspozycyjnej

    Verso odbitki: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009778”. ...
  • Św. Bartłomiej

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: pieczęć „Zakł. Hist. Sztuki U.J. / fot. WŁ. GUMUŁA”; adnotacja kredką „278”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005685”; ołówkiem szkic ret ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading