Album

  • Kościół parafialny św. Michała Archanioła

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „UZDOWO / Kościół ew. / fot. J. Samek”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009527”. ...
  • Gobelin przedstawiający Michała Kazimierza Radziwiłła w bitwie pod Sławeczną w r. 1756

    Recto odbitki: adnotacja atramentem [nieczytelna]. Recto kartonu: adnotacja atramentem: „Lwów”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017684”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAG ...
  • Ołtarz św. Stanisława, trumna relikwiarzowa, scena bitwy pod Grunwaldem

    Odbitka późniejsza, wykonana przez Adama Rzepeckiego. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading