Album

  • Ołtarz mariacki, rewers lewego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Pojmania Chrystusa (słudzy arcykapłanów)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013207”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / fot. Muz. Przemysłowe”. ...
  • Ołtarz główny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013730”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „KRAKÓW ŚW. MIKOŁAJ”. ...
  • Ornat Kmity, Kanonizacja św. Stanisława

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „66. b. Kanonizacya św. Stanisława (z ornatu Kmity).”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading