Album

  • Wnętrze prezbiterium z widokiem na płytę erekcyjną

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008023”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
  • Dach i szczyt transeptu

    Verso odbitki: pieczęć „[nieczytelne] ZAIKS / [nieczytelne] RS RESERVÉS / [nieczytelne]” wypełniona pieczęciami: „Fot. Witalis Wolny”, „fot. Ignacy Gołda”; adnotacje ołówkiem: [syg ...
  • Ołtarz główny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006376, IHSUJ P 006378. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006377”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading