Album

  • Poliptyk św. Jana Jałmużnika, kwatera, ofiara wdowy

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015477. Verso odbitki: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: „Scherb”, [sygn.] ...
  • Św. Stanisław

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 014958. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Kraków Skałka”, [sygn.] „IHSUJ P 014957”. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 014957”, ...
  • Krużganki I wirydarza, nagrobek nieznanej kobiety

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014309”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading