Album

  • Łódka na kadzidło

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009234, IHSUJ P 009235. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009236”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Kapliczka

    Verso odbitki: pieczęć „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach / Wydział Kultury / Wojewódzki Konserwator Zabytków”; pieczęć „Nr ...” wypełniona atramentem „1237”; pie ...
  • Mała zakrystia, nagrobek Andrzeja Piotra Stadnickiego

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 014254. Verso odbitki: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacja kredką „Pomnik Stadnickiego u Dominikanów K ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading