Album

  • Ornat

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001688”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Gliniany / p. Opatowski / kośc – paraf. / ornat”, „184”, „45”; naklejona etykieta ...
  • Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej, figura św. Joachima

  • Fasada

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: adnotacje kredką: „Sz”, „278”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 005649”, „Mianocice – dwór – ryzalit środk. / Bochnak 1922 / 21380”; ...
Wszystkie zdjęcia




X
Loading